Siedziba firmy:

MAVERICK POLSKA

ul. Dolna 46/6

95-200 Pabianice

ZOBACZ NA ŻYWO KILKA MODELI PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM !!!

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 101268902 Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 731-188-94-27.

REGON: 101-268-902

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).